Eylül.2020

 

Algan Group Adli Sicil Bilgi Sistemi projesinde

 

 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, adli sicil kayıtlarının sorgulanmasına yönelik teknolojik imkanlar sağlamanın yanında, istatistik tabanlı raporlar ile adli uygulamaların topluma yansımalarını gün yüzüne çıkarmak gibi önemli bir işlevi de yerine getirmektedir. Her ay milyonlarca sicil sorgulaması yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlarımıza kaliteli hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, projenin günümüz yazılım teknolojilerini en iyi şekilde kullanacak şekilde güncellenmesi gerekmiştir. Ülkemizin 2023 vizyonu, teknolojinin devinim hızı ve insanların teknolojik olarak sürekli artan beklentileri göz önünde bulundurulduğunda “yeniden projelendirme” önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Adli Sicil Veri Tabanı v2023 ile idare hem güncel teknolojiler ile paydaşlarına daha nitelikli hizmetler üretmeye devam edecek, hem de daha verimli bir çalışma ortamına kavuşacaktır. Algan Group, Adli Sicil Bilgi Sisteminin yenilenmesi projesinde TÜRKSAT AŞ alt yüklenicisi olarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.